Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten mogen wettelijk enkel afgeleverd worden als de persoon fysiek aanwezig is op de praktijk. Artsen mogen dus geen telefonisch aangevraagde voorschriften en attesten afleveren. U kan ook geen voorschrift meenemen voor een familielid. Maak daarom tijdig een afspraak met uw huisarts.

Onze huisartsen geven u voldoende voorschriften mee tot een volgende controle nodig is.

Artsen mogen bovendien uiteraard ook enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen u dan ook steeds geweigerd worden.