Voorschriften en attesten

Een voorschrift mag wettelijk enkel afgeleverd worden als de persoon fysiek aanwezig is op de praktijk. Wij mogen dus geen telefonisch aangevraagde voorschriften en attesten afleveren. U kan ook geen voorschrift meenemen voor een familielid. Maak daarom tijdig een afspraak met uw huisarts.

Uw huisarts geeft u voldoende voorschriften mee tot een volgende controle nodig is.

Uw huisarts mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen u steeds geweigerd worden.

Het invullen van medische attesten voor de verzekering vergt zeer correcte en nauwkeurige informatie. Dit vergt soms meer tijd, daarom is het nuttig dit te vermelden bij het maken van afspraak.