Visie

De moderne geneeskunde is een multidisciplinaire zorg waarbij de huisarts als eerstelijn fungeert. Deze huisartsenpraktijk is een laagdrempelige en toegankelijke plaats waar alle gezondheidsproblemen bespreekbaar zijn.Deze praktijk is dan ook het aanspreekpunt voor de volgende pijlers van de geneeskunde:

  • alle fysieke, psychische, familiale en sociale aspecten van het leven van de patiënt
    vanaf de geboorte tot de laatste levensdagen.
  • allerhande kleine kwalen zoals infecties, huidproblemen, orthopedische problemen (verstuikingen, onverwikkelde breuken,…) al of niet door middel van gips, kleine heelkundige ingrepen, wondverzorging, zwangerschapsbegeleiding in samenwerking met de gynaecoloog, piladvies, sportletsels,…
  • preventieve acties ter voorkoming van ziekte en bevordering van de algemene gezondheid: vaccinaties, kankeruitstrijkjes, opsporen colonkanker, sportkeuringen en duikkeuringen…

De zorgcontinuïteit moet gegarandeerd blijven en dit kan alleen wanneer er een goede en intensieve samenwerking is met de collega’s uit de huisartsenkring. Ook de samenwerking met andere hulpverleners op de eerste lijn (kinesisten, diëtisten, thuisverpleegkundigen, psychologen, apothekers,…) berust op een perfecte samenwerking.

Deze praktijk beoefent toekomstgerichte huisartsgeneeskunde, die gebaseerd is op de best beschikbare wetenschappelijke informatie. Er wordt veel belang gehecht aan ‘evidence based medicine’ (EBM).