Praktijk visie

Wij willen u in onze praktijk graag kwaliteitsvolle, veelzijdige en wetenschappelijk onderbouwde eerstelijnszorg bieden. Door met gepaste en moderne apparatuur te werken, biedt onze praktijk de juiste mogelijkheden voor adequate zorg.

Geneeskunde is echter een multidisciplinaire zorg en bijgevolg  werken wij dan ook graag in nauw overleg met verschillende paramedici (kinesisten, diëtisten, thuisverpleegkundigen, psychologen, apothekers,…) en specialisten in de regio.

Hierbij richten wij zich vooral op patiënten van Olmen, Balen, Rosselaar, Hulsen, Meerhout, Ham en Mol (ten zuiden van de ring), om persoonsgerichte en laagdrempelige zorg te kunnen garanderen.

Bovenal willen we met onze patiënten samenwerken om via een open communicatie aan de noden van elk individu te kunnen voldoen. Op deze manier hopen we als huisarts ook een vertrouwenspersoon te zijn voor alle patiënten van Huisartsenpraktijk Netevallei.

U kunt naast de reguliere consultaties voor gezondheidsproblemen bij onze praktijk ook terecht voor een aantal andere zaken zoals:

 • bloedafname en urineonderzoek
 • orthopedische problemen (verstuikingen, onverwikkelde breuken,…) al of niet door middel van gips
 • sportletsels
 • kleine heelkundige ingrepen, behandelen van wratten, infiltraties
 • wondverzorging
 • zwangerschapsbegeleiding in samenwerking met de gynaecoloog
 • piladvies
 • preventieve kankeronderzoeken (borst, baarmoederhals, darm)
 • sportkeuringen en duikkeuringen
 • ECG: electrocardiogram (hartfilmpje)
 • spirometrie (longonderzoek)
 • reisadvies en -vaccinaties
 • begeleiden van chronische aandoeningen (diabetes, hoge bloeddruk, longziekten, hartfalen ed)