Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn bedoeld voor mensen die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen: hoogbejaarden, ernstig zieken, mensen die niet vervoerd kunnen worden,…

Huisbezoeken dienen bij voorkeur aangevraagd te worden tussen 8u00 en 10u00 en worden afgelegd door de rijdende arts van dat moment.