GMD

GMD of globaal medisch dossier
Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD).

Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Om administratieve redenen regelt de huisarts dit via derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening) met uw mutualiteit. Hiervoor is het voldoende uw identiteitskaart of ISI+ mee te brengen.

Wat zijn de voordelen?
Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan hij/zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.

Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek. 

Hoe een GMD aanvragen?
Bij uw volgende raadpleging in de praktijk of tijdens een huisbezoek vraagt u gewoon aan uw huisarts om een GMD te openen. 

U raadpleegt een andere arts?
U geniet van dezelfde rechten bij de andere praktijkarts , dan diegene waarbij u uw GMD afsloot. Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts. Wanneer u een andere arts (huisarts of specialist) raadpleegt, vraag dan altijd om nuttige informatie door te geven aan uw huisarts.

Bij verhuis of wijziging van huisarts, bezorgt uw arts, op uw vraag,  een kopie van uw elektronisch medisch dossier aan uw nieuwe huisarts..  Dit gebeurt op een beveiligde elektronische manier. Uw medisch dossier blijft ook  in onze database gearchiveerd en kan u zo nodig later opnieuw raadplegen.