GMD

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is uw globaal medisch dossier. Uw medische gegevens worden hierdoor op één plaats bijgehouden, waardoor u en uw arts een volledig beeld hebben van uw gezondheidstoestand. Bij uw GMD-houdende arts geniet u minimum 30% vermindering op uw eigen bijdrage (=remgeld) voor elke raadpleging. Dit geldt voor raadplegingen bij beide artsen in de praktijk.

Bij verhuis of veranderen van huisarts wordt op uw verzoek op beveiligde wijze een kopie van uw elektronisch medisch dossier aan uw nieuwe arts bezorgd. Uw elektronisch medisch dossier wordt op dat ogenblik in onze database gearchiveerd en kan zo nodig nadien opnieuw geraadpleegd worden.