Afspraak maken

In de praktijk beschikken wij over de ideale omstandigheden om u te onderzoeken en te behandelen. Daarom vragen wij u om zoveel mogelijk in de praktijk op raadpleging te komen.

RAADPLEGING

Voor een consultatie dient steeds een afspraak te worden gemaakt. Dit kan online of telefonisch (014/89.44.45). Door op afspraak te werken, wordt de wachttijd in de wachtzaal verkort, wat niet wil zeggen dat u nooit moet wachten. Er kunnen zich in een huisartsenpraktijk altijd dringende situaties, die voorrang moeten krijgen, voordoen.

Indien u denkt zelf dringende hulp nodig te hebben, kan u best telefonisch contact opnemen.

Indien u een langere raadpleging wenst (bv. voor een kleine ingreep) gelieve dit dan telefonisch te melden zodat we hiermee rekening kunnen houden.

Kan u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve deze dan ook zo snel mogelijk telefonisch te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment op raadpleging te komen.

Komt u met 2 personen, gelieve dan 2 opeenvolgende afspraken te maken.

HUISBEZOEK

Huisbezoeken zijn bedoeld voor mensen die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen: hoogbejaarden, ernstig zieken, mensen die niet vervoerd kunnen worden,…

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch aangevraagd worden (bij voorkeur tussen 8u00 en 10u00) en worden afgelegd door de rijdende arts van dat moment.