PRAKTIJKINFO

Visie

De moderne geneeskunde is een multidisciplinaire zorg waarbij de huisarts als eerstelijns fungeert. Deze huisartsenpraktijk is een laagdrempelige en toegankelijke plaats waar alle gezondheidsproblemen bespreekbaar zijn. Deze praktijk is dan ook het aanspreekpunt voor de volgende pijlers van de geneeskunde:

– alle fysieke, psychische, familiale en sociale aspecten van het leven van de patiënt vanaf de geboorte tot de laatste levensdagen.

– allerhande kleine kwalen zoals infecties, huidproblemen, orthopedische problemen (verstuikingen, onverwikkelde breuken,…) al of niet door middel van gips, kleine heelkundige ingrepen, wondverzorging, zwangerschapsbegeleiding in samenwerking met de gynaecoloog, piladvies, sportletsels,…

– preventieve acties ter voorkoming van ziekte en bevordering van de algemene gezondheid: vaccinaties, kankeruitstrijkjes, opsporen colonkanker

Om de zorgcontinuïteit te garanderen, is  er een goede en intensieve samenwerking met de collega’s uit de huisartsenkring en  met andere hulpverleners op de eerste lijn.

Deze praktijk beoefent toekomstgerichte huisartsgeneeskunde, die gebaseerd is op de best beschikbare wetenschappelijke informatie. Er wordt veel belang gehecht aan ‘evidence based medicine’ (EBM).

Afspraak maken

Huisbezoeken

Voorschriften en attesten

Haio

GMD

Informatie vertegenwoordigers