Welkom bij Huisartsenpraktijk Netevallei! 

huisartsenpraktijk Broekstraat 17 Balen Olmen

Telefoon artsen: 014/89.44.45

Telefoon medisch pedicure: 0474/54.81.75

 

 

VOORTAAN KAN JE OPNIEUW ONLINE AFSPRAKEN MAKEN!

ALLEEN VOOR NIET-CORONA-KLACHTEN 

Geef bij je boeking de reden van je consult / je klachten in.  Zo trachten we te voorkomen dat  corona-patiënten zich naar de praktijk begeven!

BLIJVENDE TELE-CONSULTATIES!

INDIEN JE LAST HEBT VAN VOLGENDE KLACHTEN:

Hoest – loopneus – keelpijn – diarree – braken – koorts – verlies van geur- of smaakzin

 Je krijg een telefonisch advies en we bezorgen je voorschriften en attesten via beveiligde mail elektronisch. Zo nodig verwijzen we je verder naar de coronapost voor onderzoek en/of test.

BESCHERMINGSMAATREGELEN BIJ EEN CONSULTATIE:

Wij doen ons uiterste best voor uw veiligheid en gezondheid. Wij verwachten van u hetzelfde in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Kom alleen, of evt max met 1 begeleider (bv ouder bij kind). Anderen  wachten in de auto.

Draag een mondmasker (bij voorkeur van thuis meegebracht, want onze voorraad is beperkt)

Ontsmet je handen bij het  binnenkomen en verlaten van de praktijk.

We plannen de consultaties ruim uit elkaar en herschikten de wachtzaal, zodat contacten in de wachtzaal tot een minimum beperkt worden. Hou voldoende afstand, indien er nog patiënten aanwezig zijn.