Huisartsenpraktijk Netevallei tijdens de coronacrisis.

VANAF 4/5/2020 HEROPSTART PRAKTIJK

Afspraken maken kan voorlopig alleen na telefonisch overleg. (bij voorkeur online aan te vragen) Zo trachten we te voorkomen dat  corona-patiënten zich naar de praktijk begeven!

Bij mogelijke Corona-klachten (luchtwegklachten, koorts, overgeven of diarree, verlies van smaak of reuk) krijg je een telefonisch advies en bezorgen we je voorschriften en attesten via beveiligde mail elektronisch. Zo nodig verwijzen we je verder naar de coronapost voor onderzoek en/of test.

BESCHERMINGSMAATREGELEN BIJ EEN CONSULTATIE:

Wij doen ons uiterste best voor uw veiligheid en gezondheid. Wij verwachten van u hetzelfde in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Kom alleen, of evt max met 1 begeleider (bv ouder bij kind). Anderen  wachten in de auto.

Draag een mondmasker (bij voorkeur van thuis meegebracht, want onze voorraad is beperkt)

Ontsmet je handen bij het  binnenkomen en verlaten van de praktijk.

We plannen de consultaties ruim uit elkaar en herschikten de wachtzaal, zodat contacten in de wachtzaal tot een minimum beperkt worden. Hou voldoende afstand, indien er nog patiënten aanwezig zijn.

TELECONSULTATIES:

Wanneer geen klinisch onderzoek nodig is, houden wij voorlopig teleconsultaties. Je voorschriften en attesten worden je dan via een beveiligde mail toegestuurd. 

CORONATESTEN:

In tegenstelling tot wat de pers beweert, nemen we in de huisartsenpraktijk geen coronatesten af. Voor uw en onze veiligheid besliste onze Huisartsenkring dat alle coronaklachten (ook de milde) op de triagepost worden getest. 

huisartsenpraktijk Broekstraat 17 Balen Olmen

Telefoon artsen: 014/89.44.45

Telefoon medisch pedicure: 0474/54.81.75 (herstart vanaf 18/5)