Welkom bij Huisartsenpraktijk Netevallei! 

huisartsenpraktijk Broekstraat 17 Balen Olmen

Telefoon artsen: 014/89.44.45

Telefoon medisch pedicure: 0474/54.81.75

 

TIJD VOOR DE GRIEPPRIK?

    vanaf 15 oktober vaccinatie van risicopersonen en vanaf 15 november ook niet risicopersonen

Dit jaar zijn er owv de coronapandemie geen vaste vaccinatiemomenten, maar boekt u een gewone consultatie!

Zo kunnen we de social distance van deze kwetsbare risicogroep en het regelmatige ontsmetten van de ruimten blijven garanderen.

 TELE-CONSULTATIES

VOOR VRAGEN ROND COVID EN BIJ MOGELIJKE COVID-KLACHTEN:

Hoest – kortademigheid – keelpijn – loopneus – diarree – moeheid – koorts – grieperig gevoel – verlies van geur- of smaakzin

 We bellen je op en geven telefonisch advies en zo nodig verwijzen we je verder naar de triagepost voor onderzoek en/of test.

BESCHERMINGSMAATREGELEN BIJ EEN CONSULTATIE:

Wij doen ons uiterste best voor uw veiligheid en gezondheid. Wij verwachten van u hetzelfde in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Kom alleen, of evt max met 1 begeleider (bv ouder bij kind). 

Draag je eigen mondmasker

Ontsmet je handen bij het  binnenkomen en verlaten van de praktijk.

Hou voldoende afstand, indien er nog patiënten aanwezig

 

Wij nemen in onze praktijk geen covid-testen af bij zieken of na terugkeer uit een risicogebied.

Voor deze testen werden speciaal de triageposten opgericht, zodat mogelijks besmette patiënten zich niet naar de huisartsenpraktijken dienen te begeven.