Welkom bij Huisartsenpraktijk Netevallei! 

huisartsenpraktijk Broekstraat 17 Balen Olmen

Telefoon artsen: 014/89.44.45

Telefoon medisch pedicure: 0474/54.81.75

  

 TELE-CONSULTATIES

  BIJ MOGELIJKE COVID-KLACHTEN EN VOOR VRAGEN ROND COVID

Hoest – kortademigheid – keelpijn – loopneus – diarree – moeheid – koorts – grieperig gevoel – verlies van geur- of smaakzin

 We bellen je op en geven telefonisch advies en zo nodig verwijzen we je naar de triagepost voor onderzoek en/of test.

BESCHERMINGSMAATREGELEN BIJ EEN CONSULTATIE:

Wij doen ons uiterste best voor uw veiligheid en gezondheid. Wij verwachten van u hetzelfde in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Kom alleen, of evt max met 1 begeleider (bv ouder bij kind). 

Draag je eigen mondmasker

Ontsmet je handen bij het  binnenkomen en verlaten van de praktijk.

Hou voldoende afstand, indien er nog patiënten aanwezig

 

Wij nemen in onze praktijk geen covid-testen af bij zieken.

Voor deze testen werden speciaal triageposten opgericht, zodat mogelijks besmette patiënten zich niet naar de huisartsenpraktijken dienen te begeven.